SZOLGÁLTATÁSOK / SPECIÁLIS FELADATOK / VÁROSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK /

Városfejlesztési projektek, állami és EU-s pályázatok menedzselése


Az Önkormányzat elkötelezett a város (Kerület) hosszú távú, összehangolt koncepción alapuló városfejlesztése mellett. Ennek érdekében dolgozta ki és fogadta el az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, valamint az ezt konkrét fejlesztésekre váltó akcióterületi terveket. A fejlesztések megvalósításában a saját forrásain túlmenően maximálisan támaszkodni kíván az ezen célokat támogató állami és EU-s pályázatokon elérhető támogatásokra is.

A városfejlesztés gazdája, a stratégiai irányok kijelölője az Önkormányzat. A Városfejlesztési divíziónk az integrált városfejlesztési stratégia (IVS), az erre épülő akcióterületi tervek (ATT), valamint konkrét fejlesztési-beruházási projektek végrehajtásának eszköze. Az Önkormányzat megbízásából és nevében közfeladatot látunk el. Célunk, hogy az Önkormányzat és a város közössége számára legkedvezőbb módon hajtsuk végre a városfejlesztési feladatokat. A Városfejlesztési divíziónak tehát főként az operatív végrehajtási folyamatot kell eredményesen irányítania. Tevékenysége azonban kiterjeszthető a városfejlesztés komplex folyamatában való proaktív részvételre: a stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés, megvalósítás fázisaira. Munkája során sokrétű, bonyolult és esetenként egymásnak ellentmondó követelményeknek megfelelve kell eredményesen végigvinni a fejlesztést, a kezdetektől annak végső elszámolásáig, de akár működtetéséig. Éppen ezért a divízió mindazon szakmai kompetenciákkal és jogokkal rendelkezik, melyek révén küldetését közmegelégedésre végezheti.

Feladatunk főként a konkrét fejlesztési projektek előkészítésében, tervezésében, végrehajtásában, monitoringjában, elszámolásában a projektmenedzsmentben és egyéb városfejlesztési feladatokban jelölhető meg. Továbbá kiegészülhetnek a városfejlesztés komplex folyamatában való proaktív részvétellel a stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés fázisaiban; valamint ingatlanhasznosítási és ingatlanfejlesztési tevékenységekkel is.

A Városfejlesztési divízió tevékenysége az alábbiakra terjednek ki:

 • az IVS folyamatos fejlesztése a felmerülő igények és stratégiai döntések alapján
 • az ATT-k felülvizsgálata, szükséges korrekciók átvezetése
 • a civil szerveződések és a lakosság bevonása a fejlesztésekbe, azok előkészítésébe
 • a fejlesztésekben résztvevő szervezetek, partnerek közötti koordináció
 • közreműködés a fejlesztést végző kivitelezők kiválasztásában
 • kivitelezések előrehaladásának ellenőrzése
 • az Önkormányzat és a város érdekeinek képviselete
 • kooperáció a Polgármesteri Hivatallal
 • kapcsolattartás a közreműködő közigazgatási, államigazgatási szervekkel
 • projektek előrehaladásának nyomon követése (monitoring)
 • projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, záró jelentések, elszámolások előkészítése
 • adminisztratív és információs feladatok ellátása
 • közreműködés a projektek műszaki és pénzügyi zárásában
 • befektetői források felkutatása városfejlesztési célok érdekében
 • egyéb projektmenedzsment feladatok ellátása
 • ingatlanhasznosítási és üzemeltetési koncepciók kidolgozása
 • ingatlanhasznosítás és üzemeltetés az önkormányzati beruházások esetében a lebonyolító feladatok elvégzése

ELÉRHETŐSÉGEINK

Cím: 1173 Budapest Gyökér utca 20.
Központi telefonszám: +36-1/253-0770
Email: postafiok@rakosmentekft.hu

Ügyvezetés: +36-1/253-0751
Műszaki igazgatóság: +36-1/253-0751
Városfejlesztési részleg: +36-1/253-3317
Pénzügy: +36-1/253-0759

Pénztár órák:
hétfő 13:00-17:30
szerda 8:00-12:00; 13:00-15:30
péntek 8:00-12:00

KAPCSOLAT/BEJELENTÉS

Az alábbi űrlap segítségével küldhető számunkra üzenet.
Név:*

E-mail cím:*

Tárgy:*

Üzenet:*

Facebook


Adatkezelési tájékoztató